Reviews van deze auteur

1000 euro voor aangifte 2017 - 2018 (ouders)

Review over 216 Accountants

Is belastingaangifte ingevuld door 216 over 2017 en 2018 (voor mijn ouders) zonder nota's in te zien en daarvoor meer dan 1000 euro voor betalen, belachelijk. Moet nu het e.e.a. aanleveren en zelf nota's bij de belastingdienst aanleveren.

Sterke punten
Geen

Zwakke punten
Vullen zomaar een aangifte in zonder facturen in te zien.

reacties: